Reglement


— Reglement Schlaager Arena


1. De Bócheser Schlaager-Arena is een door de Stichting Schlaager-Arena Bocholtz jaarlijks te organiseren concours voor liedjes, afkomstig van uitvoerders, woonachtig in Bocholtz.

Het evenement zal jaarlijks plaatsvinden op de zaterdag vóór 11 november.

2. Voor selectie komen alleen in aanmerking nieuwe liedjes, die voldoen aan de volgende criteria:

a. De tekst is geschreven in het Limburgs dialect en hoeft niet persé carnaval tot onderwerp te hebben

b. Het lied mag niet eerder in het openbaar en "en plein public" van meer dan 20 personen zijn uitgevoerd, noch mag het vóór de Schlaager-Arena op enige geluidsdrager zijn uitgebracht,

c. De maker(s) garandeert/garanderen originaliteit van tekst en muziek

d. De tekst is niet beledigend / persoonlijk / platvloers en er is geen vorm van reclame in de tekst opgenomen, noch is/zijn er uit de reclamewereld herkenbare muziekfragment(en) in opgenomen.

3. Inzenden kan geschieden door individuele personen, al dan niet in combinatie met een of meer andere personen, dan wel door verenigingen, stichtingen of andere rechtspersonen.

De minimum leeftijd voor deelname is 12 jaar.

Per deelnemende artiest/groep mogen maximaal 2 liedjes ingezonden worden, als er 9 of minder deelnemers zijn.

Zijn er meer dan 9 deelnemers; mag er per deelnemende artiest/groep maar één liedje worden ingezonden.

Er mogen maximaal 18 liedjes meedingen naar de hoogste eer. De eerste 18 aanmeldingen mogen uiteraard deelnemen aan de Schlaager-Arena; terwijl de overige inschrijvingen op de reservelijst komen.

4. Deelname aan de Schlaager-Arena geschiedt door het inzenden van het bij dit reglement behorende inschrijfformulier én het daarbij behorende “Antwoordformulier met betrekking tot de Auteursrechten”, met inachtneming van de hierna genoemde overige bepalingen:

a. het bij dit reglement behorende “Inschrijfformulier” en het “Antwoordformulier met betrekking tot de Auteursrechten” dienen volledig ingevuld, gedagtekend en ondertekend te zijn.

b. Per in te zenden lied dient te worden aangeleverd:

- De tekst als digitaal bestand in een gangbaar tekstverwerking formaat.

- Een geluidsdrager (CD) of Digitaal bestand als .WAV met daarop uitsluitend het op het Inschrijfformulier vermelde lied.

c. Indien niet aan bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan, wordt de inzending niet in de procedure opgenomen.

5. Men dient zich vóór 15 oktober aan te melden voor deelname en het aantal liedjes op te geven.

Opgave kan vanaf het moment dat de inschrijfformulieren door het bestuur vrijgegeven worden.

6. Inzendingen (liedje én tekst op cd of digitaal) dienen uiterlijk op 15 oktober te zijn ontvangen bij:

Stichting Schlaager-Arena Bocholtz

p/a E. Deswijzen Secretarist

Jacobusstraat 2

6351 LC Bocholtz

erwindeswijzen@gmail.com

7. Met betrekking tot de auteursrechten:

a. De componist/auteur behoudt de auteursrechten over het ingezonden liedje. Gegevens omtrent liedjes kunnen echter aan derden beschikbaar worden gesteld.

b. De componist/auteur draagt door inzending van het lied aan de Stichting Schlaager-Arena Bocholtz het recht over alle verdere activiteiten te ondernemen die de Stichting ter promotie van dit lied noodzakelijk acht.

8. De componist/auteur stelt de ingezonden materialen ter beschikking aan de Stichting Schlaager-Arena Bocholtz.

9. De deelnemende persoon/groep is zelf verantwoordelijk voor het vergaren van de juiste informatie betreffende originele auteur en componist van het lied. Deze informatie wordt conform BUMA STEMRA eisen ingevuld op het Inschrijfformulier.

10. Het uitdelen van gadgets vóór of tijdens het evenement is strikt verboden! Dit om oneerlijke concurrentie te voorkomen

11. Het oordeel van de jury is bindend; hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

Met inzending van bijgevoegd “Inschrijfformulier” en “Antwoordformulier met betrekking tot de Auteursrechten” gaan deelnemers akkoord met bovengenoemde voorwaarden én privacyverklaring.

— Reglement Cover Arena


1. De Open Cover-Arena is een door de Stichting Schlaager-Arena Bocholtz jaarlijks te organiseren concours voor liedjes, afkomstig van uitvoerders, woonachtig in Limburg (NL).

Het evenement zal jaarlijks plaatsvinden op de zaterdag vóór 11 november.

2. Voor selectie komen alleen in aanmerking covers, die voldoen aan de volgende criteria:

a. De tekst is geschreven in het Limburgs dialect en hoeft niet persé carnaval tot onderwerp te hebben.

b. Het lied mag niet eerder in het openbaar en "en plein public" voor meer dan 20 personen zijn uitgevoerd, noch mag het vóór de Cover-Arena op enige geluidsdrager zijn uitgebracht,

c. De tekst is niet beledigend / persoonlijk / platvloers.

3. Inzenden kan geschieden door individuele personen, al dan niet in combinatie met een of meer andere personen, dan wel door verenigingen, stichtingen of andere rechtspersonen.

De minimumleeftijd voor deelname is 10 jaar.

Per deelnemende artiest/groep mogen maximaal 2 liedjes ingezonden worden.

Er mogen maximaal 11 liedjes meedingen naar de hoogste eer. De eerste 11 aanmeldingen mogen uiteraard deelnemen aan de Cover-Arena; terwijl de overige inschrijvingen op de reservelijst komen.

4. Deelname aan de Cover-Arena geschiedt door het inzenden van het bij dit reglement behorende inschrijfformulier én het daarbij behorende “Antwoordformulier met betrekking tot de Auteursrechten”, met inachtneming van de hierna genoemde overige bepalingen:

a. het bij dit reglement behorende “Inschrijfformulier” en het “Antwoordformulier met betrekking tot de Auteursrechten” dienen volledig ingevuld, gedagtekend en ondertekend te zijn.

b. Per in te zenden lied dient te worden aangeleverd:

-De tekst als digitaal bestand in een gangbaar tekstverwerking formaat.

-Een geluidsdrager (CD) of Digitaal bestand als .WAV met daarop uitsluitend het op het Inschrijfformulier vermelde lied.

Indien niet aan bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan, wordt de inzending niet in de procedure opgenomen.

5. Men dient zich vóór 15 oktober aan te melden voor deelname en het aantal liedjes op te geven.

Opgave kan vanaf het moment dat de inschrijfformulieren door het bestuur vrijgegeven worden.

6. Inzendingen (liedje én tekst op cd óf digitaal) dienen uiterlijk op 15 oktober te zijn ontvangen bij:

Stichting Schlaager-Arena Bocholtz

p/a E. Deswijzen Secretariaat

Jacobusstraat 2

6351 LC Bocholtz

erwindeswijzen@gmail.com

7. Met betrekking tot de auteursrechten:

a. De componist/auteur behoudt de auteursrechten over het ingezonden liedje. Gegevens omtrent liedjes kunnen echter aan derden beschikbaar worden gesteld.

b. De componist/auteur draagt door inzending van het lied aan de Stichting Schlaager-Arena Bocholtz het recht over alle verdere activiteiten te ondernemen die de Stichting ter promotie van dit lied noodzakelijk acht.

8. De componist/auteur stelt de ingezonden materialen ter beschikking aan de Stichting Schlaager-Arena Bocholtz.

9. De deelnemende persoon/groep is zelf verantwoordelijk voor het vergaren van de juiste informatie betreffende originele auteur en componist van het lied. Deze informatie wordt conform BUMA STEMRA eisen ingevuld op het Inschrijfformulier.

10. Het uitdelen van gadgets vóór of tijdens het evenement is strikt verboden! Dit om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

11. Het oordeel van de jury is bindend; hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

Met inzending van bijgevoegd “Inschrijfformulier” en “Antwoordformulier met betrekking tot de Auteursrechten” gaan deelnemers akkoord met bovengenoemde voorwaarden én privacyverklaring.